Aankoper - Niv.A1 (M/V/X) - COD

Bedrijfsdetails

Het gemeentebestuur van Anderlecht telt niet minder dan 1700 personeelsleden die zich dagelijks ten dienste van de Anderlechtse burger inzetten: openbare werken, netheid, loketten,...

Zijn rol bestaat niet alleen uit het onthaal van elke burger, maar ook uit het onderhouden en herstellen van de straten en de leefomgeving van de Anderlechtenaren, het aanbieden van een kwalitatieve infrastructuur en dienstverlening, en het stimuleren van economische ontwikkeling.

De waarden van onze administratie, die het werk van alle personeelsleden in hun dagelijkse opdrachten ondersteunen, zijn: integriteit, respect, neutraliteit, solidariteit en delen.

Het gemeentebestuur van Anderlecht telt verschillende sites, die over het volledige grondgebied van de gemeente verspreid zijn. Het gemeentehuis van Anderlecht bevindt zich op het Raadsplein: hier vinden de vergaderingen van de gemeenteraad en het college plaats en worden huwelijken voltrokken.

U vindt meer informatie over onze administratie en de laatste actualiteit op www.anderlecht.be.

Functie

Niveau : A1

Dienst : Aankoopcentrale

Departement : Algemeen Secretariaat

Algemene missie :

Aankoper – dossierbeheerder overheidsopdrachten

Verantwoordelijk voor de analyse, het beheer van dossiers die betrekking hebben op overheidsopdrachten, en verantwoordelijk voor de adviserende en controlerende rol met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Bijdragen aan de verwezenlijking van de door het College vastgestelde doelstellingen.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden :

 • Analyseren van de behoeften en aanvragen van de gemeentelijke diensten.
 • Zorgen voor de verwerking, administratieve analyse en follow-up van dossiers overheidsopdrachten in overeenstemming met de wet en de toepasselijke interne procedures.
 • Beheer van telefonische oproepen en e-mails
 • De interne behoeften inventariseren en proactief evalueren in samenwerking met de aanvragende diensten om te voorzien in de behoeften van de gemeentelijke diensten om hun goede werking en om de uitvoering van het strategisch plan van het College te verzekeren.
 • Opstellen van de administratieve en contractuele clausules van een bestek
 • Offerte-aanvragen opstellen en onderhandelen indien nodig.
 • Ervoor zorgen dat aan de kwalitatieve eisen wordt voldaan en helpen bij de selectie van leveranciers, dienstverleners en bedrijven.
 • Offertes analyseren
 • Opstellen van Collegeverslagen en van verslagen van nazicht van de offertes, van diverse verslagen en documenten en de mededeling ervan
 • Opstellen en up to date houden van databanken inzake overheidsopdrachten.
 • Voorstellen doen ter verbetering van de procedures
 • Procedures voor overheidsopdrachten ontwikkelen in het licht van evolutie in de wetgeving
 • De hiërarchie informeren over de voortgang van de aanvragen/dossiers
 • Actief deelnemen aan teamvergaderingen, supervisies, reflectiemomenten en individuele gesprekken
 • Controle uitvoeren van de aanbestedingsdocumenten die zijn gegenereerd door de kopers onder zijn verantwoordelijkheid
 • De gemeentelijke diensten informeren en mobiliseren inzake de procedures in verband met overheidsopdrachten
 • Ondersteuning bieden aan de diensten bij het opstellen van hun overheidsopdrachten
 • Geschillen inzake overheidsopdrachten beheren en dossiers opvolgen met de juridische dienst
 • Het opstellen van de steunnota's aan het College
 • Beslissingsondersteuning bieden aan de hiërarchische lijn en het College

Profiel

Gedragsmatige competenties :

 • Professioneel en integer handelen
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Analyseren
 • Omgaan met stress
 • Luisteren
 • Initiatief nemen

Technische competenties :

 • Bureautica-toepassingen : Word, Excel, Outlook, Libre Office
 • Specifieke software : 3P (beheerstool overheidsopdrachten), Mercatus (wetgeving overheidsopdrachten), e-procurement en e-tendering. Télémarc,
 • Talen : Frans, Nederlands
 • Schrijfvaardigheden : Opstellen van nota’s, rapporten, brieven, procedures,…
 • Mondelinge vaardigheden : Berichten begrijpen en verwoorden

TROEVEN :

 • Kennis inzake de wet op de overheidsopdrachten, het KB van plaatsing en het KB van uitvoering alsook van de wetspraak
 • Kennis inzake de Nieuwe gemeentewet en de grote principes van de gemeentelijke boekhouding

Toelatingsvoorwaarden :

 • Masterdiploma
 • Diploma Gemeentelijk Management
 • Tweetalig Frans-Nederlands (Selor attest is een troef)

* Indien u uw diploma in een land buiten Belgïe hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een gelijkwaardig diploma hebt behaald dat door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap is afgegeven. Gelieve de gelijkwaardigheid van het diploma aan uw kandidatuur te voegen

Diversiteit :

De gemeente Anderlecht selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel wat betreft de aanwervingsprocedure als de integratie in de administratie.

Taal

Tweetalig Frans-Nederlands (Selor attest is een troef)

Aanbod

Aanbod

 • Contract : Onbepaalde duur;
 • Arbeidsregime: Voltijds, uurrooster : 37u30/week;
 • Een zorgzame, stimulerende, dynamische en toffe werkomgeving;
 • Barema van de publieke sector voor niveau A1
 • Tweetaligheidspremie (indien in bezit van Selor-taalattest);
 • Jaarlijks verlof: 20 dagen en 6 dagen extralegaal voor een voltijdse betrekking
 • Reglementair verlof (14 dagen) voor een voltijdse betrekking berekend in functie van de aanwervingsdatum;
 • Collectieve hospitalisatieverzekering;
 • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden;
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer 100% (cf. Reglement);
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Maaltijdscheques van 5 euros / gepresteerde dag
 • Aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden

Hoe solliciteren ?

 • Vertel ons in een brief waarom u graag bij de aankoopcentrale wil werken en voeg uw CV toe
 • Kopie van uw Master diploma

Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

Selectieprocedure

De se De selectie gebeurt op basis van :

 • de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden,
 • CV en motivatiebrief,
 • het diploma, rekening houdend met het gezochte niveau,
 • een gesprek om de vaardigheden en motivatie na te gaan en,
 • een eventueel schriftelijke of praktische proef

Diversiteit

De gemeente Anderlecht selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel wat betreft de aanwervingsprocedure als de integratie in de administratie.

Bijlagen

Online op:do 14 september 2023
Solliciteer tot en met:do 5 oktober 2023
Locatie: Anderlecht
Administration Communale d'Anderlecht

Place du Conseil 1
1070 Anderlecht
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]